• 01

  Howpsuzlyk

  Has köp nebit we gaz çykarylyşy, has deňiz şertlerinde aşa howpsuzlygy talap edýän has çuň we has suwlara geçýär.2.Biziň işimiz, işiňiziň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin “dogry” poslama çydamly material gurşunly kömür turbasyny ulanmaga kömek etmekdir.

 • 02

  ygtybarlylygy

  Biziň işimiz, işiňiziň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin örtülen göbek turbalary üçin “dogry” poslama garşy material ulanmaga kömek etmekdir.

 • 03

  durnukly ösüş

  Bu täzeliklerimizi we üznüksiz ösüşimizi herekete getirýän güýçdir.Müşderilerimiziň isleglerini ileri tutýarys we her bir aýratyn talaby kanagatlandyrmaga çalyşýarys.

 • 04

  Özbaşdak düzülip bilner

  Coapylan turbalar, daşky diametri 0,125 dýuýmdan (3.175 millimetr) 1 dýuýma (25,4 millimetr) ululykda bolýar.Diwaryň galyňlygy 0,165 dýuýma (3 millimetr) çenli.

index_advantage_bn

Aýratynlyk önümleri

 • ýyllar

  Senagat tejribesi

 • m2

  Meýdany

 • tonna

  Ualyllyk çykyş

 • +

  Önümler ýurtlara we sebitlere eksport edilýär

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Baý önüm kategoriýalary

  Poslamaýan polatdan ýasalan turba, poslamaýan polatdan ýasalan turba, poslamaýan polatdan ýasalan turba, poslamaýan polatdan gaty uzyn turba.Enjamlar ajaýyp, tehnologiýa boýunça öňdebaryjy.

 • tehnologiýa ýolbaşçylygy

  Kompaniýa poslamaýan polatdan turbalary ýumşatmak bejergisini onlaýn edip bilýän dünýäde birinji derejeli açyk ýanma tehnologiýasyny hödürledi.

 • Önümiň ajaýyp hyzmat ulgamy

  Şeýle hem, gysyş, ýanmak, egilmek synagy, gatylyk 100%, uzalmak, howanyň berkligi synagy we ş.m., bahasy ýerlikli, hili ygtybarly, häzirki ABŞ-nyň 80% rulon eksporty dünýäniň çar künjegine eksport edilýär.

 • TehnologiýaTehnologiýa

  Tehnologiýa

  Bu, innowasiýa we durnukly ösüş üçin hereketlendiriji güýç bolup, müşderilerimiziň her bir aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmaga çalyşýarys.

 • ÜstünlikleriÜstünlikleri

  Üstünlikleri

  Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny we beýleki şahadatnamalary berdi.

 • HyzmatHyzmat

  Hyzmat

  Önümlerimiz Hytaýyň ýüzlerçe iri we orta şäherlerinde gowy satylýar.önümlerimiz iň oňat inwentar derejelerini we bäsdeşlik bahalaryny saklar ýaly.

Biziň blogymyz

 • marka4
 • marka2
 • marka1
 • marka3