Performanceokary öndürijilik 55mm X 2mm Anodlaşdyrylan 6082 Alýumin ekstruziýa tegelek turba

Gysga düşündiriş:

3105 alýumin 3000 seriýaly alýuminiý garyndysy: esasy garyndy goşundy marganes bolup, öndürilen önümlere ilkinji emele gelmek üçin düzülendir.3105 bu material üçin Alýumin birleşiginiň (AA) belligi .AlMn1Mg1Cu EN himiki belligi.Mundan başga-da, UNS belgisi A93105


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Highokary öndürijilikli 55mm X 2mm Anodlaşdyrylan 6082 Alýuminiý ekstruziýa tegelek turbasy üçin sarp edijiniň aňsat, wagt tygşytlaýan we pul tygşytlaýan bir gezeklik satyn alyş hyzmatyny bermäge borçlanýarys, haýsydyr bir çözgütimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da ýasalan bir tikinçini barlamak isleseňiz al, hakykatdanam biziň bilen gürleşmek üçin özüňi erkin duýmaly.
Sarp edijiniň aňsat, wagt tygşytlaýan we pul tygşytlaýan bir gezeklik satyn alyş hyzmatyny bermäge borçlanýarysHytaý alýumin turbasy we alýuminiý ekstruziýa turbasy, Tejribeli topar hökmünde biz ýöriteleşdirilen sargytlary hem kabul edýäris we spesifikasiýany we müşderiniň dizaýn gaplamasyny görkezýän suratyňyz ýa-da nusgaňyz ýaly edýäris.Kompaniýamyzyň esasy maksady, ähli müşderiler üçin kanagatlanarly ýady döretmek we uzak möhletleýin işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmak.Bizi saýlaň, daş keşbiňize hemişe garaşýarys!

Aýratynlyklary

Haryt ady Alýumin turbasy / turba
Şekil tegelek, inedördül, tekiz, gönüburçly, altyburç we ş.m.
Standart ASTM, JIS, SUS, EN, DIN, GB we ş.m.
Diametri 2-2500mm ýa-da talap edilişi ýaly
Uzynlyk 1-12m ýa-da talap edilişi ýaly
Faceüzü Okislenme, nagyşlanan, degirmen, ýagty, ýalpyldawuk, saç düzümi, çotga, gum çüýşesi, barlanan we ş.m.
Baha 1000 seriýa: 1050 1060 1070 1100 1199 1200 1235 we ş.m.
2000 seriýasy: 2011, 2014, 2017, 2024 we ş.m.
3000 seriýa: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 we ş.m.
5000 seriýa: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 we ş.m.
6000 seriýa: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082 we ş.m.
7000 seriýa: 7003 7005 7050 7475 7075 we ş.m.
8000 seriýa: 8011 we ş.m.
Port ýüklenýär Hytaýdaky islendik port
Tölegiň şerti 30% T / T + 70% balans;FOB, CIF, CFR, EXW.
Arza Mebellerde, penjire gapylarynda, bezeglerde, senagatda, gurluşykda we ş.m.

Material tablisa

Önümiň ulanylyşy

1000 seriýa 1050 Iýmit, himiki we ekstruziýa rulonlary, dürli şlanglar, feýerwerk tozy
1060 Himiki enjamlar onuň adaty ulanylyşydyr
1100 Himiýa önümleri, azyk senagaty enjamlary we ammar gaplary, kebşirleýjiler, ýylylyk çalşyjylar, çap edilen tagtalar, at ýazgylary we şöhlelendiriji enjamlar
2000-nji ýyl 2024 Uçar gurluşlary, perçinler, raketa bölekleri, ýük awtoulag merkezleri, perişan bölekleri we beýleki gurluş bölekleri
2A12 Uçaryň derisi, spacer çarçuwasy, ganat gapyrgasy, ganat şöhlesi, perde we ş.m., binalaryň we ulag ulaglarynyň gurluş bölekleri
2A14 Mugt ýasamak we çylşyrymly şekilli ýasamak bilen ölmek
3000 seriýa 3003 Aşhana gap-gaçlary, azyk we himiýa önümleri, ammar enjamlary, suwuk önümleri daşamak üçin ammarlar we dürli basyş gämileri we turbageçirijiler
3004 Himiki önüm öndürmek we saklamak enjamlary, plastinka gaýtadan işleýän bölekler, binany gaýtadan işleýän bölekler, gurluşyk gurallary we dürli lampa bölekleri
3105 Otag bölümi, päsgelçilik, göçme otag tagtasy, çukur we aşaky turba, list emele getirýän bölekler, çüýşe gapaklary, dykylyklar we ş.m.
4000 seriýa 4032 Porzin, silindr kellesi
4043 Gurluşyň paýlanyş çarçuwasy
4343 Önümler awtoulaglarda, suw çüýşelerinde, radiatorlarda we ş.m. giňden ulanylýar.
5000 seriýa 5052 Uçar ýangyç guýujy enjam, nebit turbasy, ulag serişdesi we gämi kagyz metal bölekleri, gurallar, köçe çyrasy diregler we perçinler, enjam önümleri we ş.m.
5083 Gämi, awtoulaglaryň we uçarlaryň kebşirlemesi;Basyş gämisi, sowadyjy enjam, telewizor diňi, buraw enjamlary, transport enjamlary
5754 Saklaýyş tanklary, basyş gämileri, gämi materiallary
6000 seriýa 6005 Merdiwan, telewizor antennasy we ş.m.
6061 Ucksük awtoulaglary, diňler, gämiler, tramwaýlar, mebel, mehaniki bölekler, takyk işlemek we ş.m. üçin turbalar, çybyklar, profiller we plitalar
6063 Gurluş profilleri, suwaryş turbalary we ulaglar, stendler, mebel, diwarlar we ş.m. üçin materiallar
7000 seriýa 7075 Uçar gurluşy we beýleki ýokary stresli gurluş bölekleri we ýokary güýçli we güýçli poslama garşylygy bolan galyplary öndürmek üçin ulanylýar
7175 Uçar ýasamak üçin ýokary güýçli gurluş.
7475 Fýuzel, ganat çarçuwasy, stringer we ş.m. üçin alýumin örtükli we alýumin däl örtükli plitalar, güýçli we ýokary döwük berkligi bolan beýleki bölekler
8000 seriýa 8011 Esasy funksiýa hökmünde çüýşe gapagy bolan alýumin plastinka radiatorlarda hem ulanylýar, köpüsi alýumin folga önümlerinde ulanylýar

Faktoy suratlar

1050 bökdençsiz alýumin zynjyrly turba_09
1050 bökdençsiz alýumin örtükli turba_10
1050 bökdençsiz alýumin örtükli turba_06
1050 bökdençsiz alýumin zynjyrly turba_08
1050 bökdençsiz alýuminiý örtükli turba_04
1050 bökdençsiz alýumin örtükli turba_11
1050 bökdençsiz alýumin örtükli turba_02
1050 bökdençsiz alýumin zynjyrly turba_05


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň