1050 bökdençsiz alýumin zynjyrly turba

Gysga düşündiriş:

1050 Alýumin turbasy, sap alýumin ýa-da alýumin garyndysyndan ýasalan we tutuş uzynlygy boýunça çukurlanan demir turba materialyny aňladýan reňkli metal turbanyň bir görnüşidir.Deşikleriň üsti bilen birmeňzeş diwar galyňlygy we kesişýän bir ýa-da birnäçe ýapyk bolup biler we göni çyzykda ýa-da rulonlarda iberilip bilner.Awtoulaglarda, gämilerde, howa giňişliginde, awiasiýa, elektrik enjamlary, oba hojalygy, elektromehaniki, öý hojalygy we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Alýumin rulonynyň standart ululygy ini 1000mm / 1250mm / 1500mm / 2500mm Uzynlygy sazlap bolýar
Alýumin plastinkasynyň standart ululygy 1000mm * 2000mm / 1250mm * 2500mm / 1500mm * 3000mm / 2000mm * 6000mm
Adaty galyňlyk 0.2mm 0.3mm 0.4mm 0,5mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1,2mm 1.5mm 2.0mm 2,5mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm 12mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 115mm 120mm 125mm 130mm 135mm 140mm 145mm 145mm 150mm 155mm 160mm 165mm 170mm 175mm 180mm 185mm 190mm 195mm 200mm
alýumin folga Galyňlygy 0.0045mm - 0,2mm ini 10mm-500mm

Uzynlygy özleşdirmegi goldaýar

Alýumin zolagy Galyňlygy 0,2mm-4mm, ini 10mm-1000mm,
Uzynlygy özleşdirmegi goldaýar
Gatylyk H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 Beýleki gatylygy sazlap bolýar
Reňk çyzmak, nagyşlamak, kesmek, nagyş, zolak we beýleki gaýtadan işlemek üçin ulanylyp bilner

Aboveokardaky rulonyň adaty umumy ululyklary we özleşdirme goldaýar

Material tablisa

Önümiň ulanylyşy

1000 seriýa 1050 Iýmit, himiki we ekstruziýa rulonlary, dürli şlanglar, feýerwerk tozy
1060 Himiki enjamlar onuň adaty ulanylyşydyr
1100 Himiýa önümleri, azyk senagaty enjamlary we ammar gaplary, kebşirleýjiler, ýylylyk çalşyjylar, çap edilen tagtalar, at ýazgylary we şöhlelendiriji enjamlar
2000-nji ýyl 2024 Uçar gurluşlary, perçinler, raketa bölekleri, ýük awtoulag merkezleri, perişan bölekleri we beýleki gurluş bölekleri
2A12 Uçaryň derisi, spacer çarçuwasy, ganat gapyrgasy, ganat şöhlesi, perde we ş.m., binalaryň we ulag ulaglarynyň gurluş bölekleri
2A14 Mugt ýasamak we çylşyrymly şekilli ýasamak bilen ölmek
3000 seriýa 3003 Aşhana gap-gaçlary, azyk we himiýa önümleri, ammar enjamlary, suwuk önümleri daşamak üçin ammarlar we dürli basyş gämileri we turbageçirijiler
3004 Himiki önüm öndürmek we saklamak enjamlary, plastinka gaýtadan işleýän bölekler, binany gaýtadan işleýän bölekler, gurluşyk gurallary we dürli lampa bölekleri
3105 Otag bölümi, päsgelçilik, göçme otag tagtasy, çukur we aşaky turba, list emele getirýän bölekler, çüýşe gapaklary, dykylyklar we ş.m.
4000 seriýa 4032 Porzin, silindr kellesi
4043 Gurluşyň paýlanyş çarçuwasy
4343 Önümler awtoulaglarda, suw çüýşelerinde, radiatorlarda we ş.m. giňden ulanylýar.
5000 seriýa 5052 Uçar ýangyç guýujy enjam, nebit turbasy, ulag serişdesi we gämi kagyz metal bölekleri, gurallar, köçe çyrasy diregler we perçinler, enjam önümleri we ş.m.
5083 Gämi, awtoulaglaryň we uçarlaryň kebşirlemesi;Basyş gämisi, sowadyjy enjam, telewizor diňi, buraw enjamlary, transport enjamlary
5754 Saklaýyş tanklary, basyş gämileri, gämi materiallary
6000 seriýa 6005 Merdiwan, telewizor antennasy we ş.m.
6061 Ucksük awtoulaglary, diňler, gämiler, tramwaýlar, mebel, mehaniki bölekler, takyk işlemek we ş.m. üçin turbalar, çybyklar, profiller we plitalar
6063 Gurluş profilleri, suwaryş turbalary we ulaglar, stendler, mebel, diwarlar we ş.m. üçin materiallar
7000 seriýa 7075 Uçar gurluşy we beýleki ýokary stresli gurluş bölekleri we ýokary güýçli we güýçli poslama garşylygy bolan galyplary öndürmek üçin ulanylýar
7175 Uçar ýasamak üçin ýokary güýçli gurluş.
7475 Fýuzel, ganat çarçuwasy, stringer we ş.m. üçin alýumin örtükli we alýumin däl örtükli plitalar, güýçli we ýokary döwük berkligi bolan beýleki bölekler
8000 seriýa 8011 Esasy funksiýa hökmünde çüýşe gapagy bolan alýumin plastinka radiatorlarda hem ulanylýar, köpüsi alýumin folga önümlerinde ulanylýar

Faktoy suratlar

1050 bökdençsiz alýumin zynjyrly turba_09
1050 bökdençsiz alýumin örtükli turba_10
1050 bökdençsiz alýumin örtükli turba_06
1050 bökdençsiz alýumin zynjyrly turba_08
1050 bökdençsiz alýuminiý örtükli turba_04
1050 bökdençsiz alýumin örtükli turba_11
1050 bökdençsiz alýumin örtükli turba_02
1050 bökdençsiz alýumin zynjyrly turba_05

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň