4SH ýokary basyşly polat gidrawlik şlang ýangyç turbalary

Gysga düşündiriş:


 • Model NOOK:EN856 4SP
 • Iň ýokary iş basyşy:3630psi (25MPa)
 • Iň pes partlama basyşy:14500psi (100MPa)
 • Iň pes egilme radiusy:90mm
 • Agramy:0,19 ~ 2.35kg / M.
 • Ulag bukjasy:Eltip bermek
 • Spesifikasiýa:1/4 ′ ′, 1/2 ′ ′, 3/4 ′ ′, 1 ′ ′, 1-1 / 4 ′ ′, 1-1 / 2 ′ ′, 1-3 / 4 ′ ′, 2 ′ ′
 • Söwda belligi:SIHE
 • Gelip çykyşy:Hytaý
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Esasy maglumatlar

  • Tube:Oilag çydamly, sintetiki kauçuk
  • Güýçlendirmek:Highokary dartyş siminiň dört spiraly
  • Gapagy:Nebit we howa çydamly sintetiki kauçuk
  • Temperatura:-40 ° F / + 212 ° F, 250 ° çenli aralyk ulanmak
  Gidrawlik-turba-şlang4
  gidrawlik-şlang-gutarnykly görnüşli
  U1518608cd539419dbd07c226c0054a57g
  gidrawlik-şlang-dürli ölçegli

  Önümiň beýany

  EN856 4SH tehniki maglumatlar

  Harytlaryň sany

  Şlang belgisi

  Şlang OD

  Maks WP

  Min BP

  Min.BR

  Agram

  in

  mm

  Mpa

  psi

  Mpa

  psi

  mm

  Kg / m

  4SH-12

  3/4

  33.0

  42

  6092

  168

  24366

  280

  1.62

  4SH-16

  1

  39.9

  38

  5511

  152

  22045

  340

  2.12

  4SH-20

  1/4

  47.1

  32.5

  4714

  130

  18855

  455

  2.55

  4SH-24

  1 1/2

  55.1

  29

  4206

  116

  16824

  560

  3.26

  4SH-32

  2

  69.7

  25

  3626

  100

  14504

  710

  4.92

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Haryt milli hünärli sertifikat arkaly geçdi we esasy pudagymyzda gowy garşylandy.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn.Aýratynlyklaryňyza laýyk gelmek üçin size mugt nusgalar hem berip bileris.Iň peýdaly hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin iň oňat tagallalar dörediler.Kompaniýamyz we çözgütlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberip ýa-da derrew jaň edip, biziň bilen habarlaşyň.Biziň çözgütlerimizi we kärhanamyzy bilmek.has köp, ony görmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlarymyza hemişe garşy alarys.Gurama üçin biziň bilen gürleşip bilersiňiz.Iň oňat söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşjakdygyna ynanýarys.

  Hil barlagy

  Hil barlagy

  Enjamlarymyz

  Gidrawlik-turba-şlang 6

  Biziň gaplamamyz

  Standrad gaplama: Plastiki guşak ýa-da islegiňiz boýunça.

  gaplamak
  gaplamak2

  Arza

  ulanmak1
  ulanmak2

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Smoothumşak ýa-da mata örtülen örtük öndürýärsiňizmi?
  A. Ikisem, müşderiniň islegine baglylykda ikisini hem öndürip bileris.

  2-nji sorag.Nagyşlanan bellik öndürýärsiňizmi?
  Yes: Hawa, dürli reňkli nagyşly we çap belliklerini berýäris.

  3-nji sorag.Öz markam bilen önüm öndürip bilersiňizmi?
  J: Hawa, 20 ýyl bäri OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.

  4-nji sorag.Önümiňizde dürli reňkli şlang barmy?
  Yes: Hawa, häzirki wagtda gara, çal, gyzyl, gök we sary üpjün edýäris.

  5-nji sorag.Sargyt tabşyrmak üçin näçe wagt gerek?
  A. Bir 20 * konteýner 15 günüň içinde gutaryp bileris


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň